R.T.R. STRZYKAWKA.

Zdjęcie: 

R.T.R. - STRZYKAWKA - STERYLNY, RESORBOWALNY MATERIAŁ DO ODBUDOWY TKANKI KOSTNEJ. PRODUCENT SEPTODONT.

CENA 220 ZŁ BRUTTO.Opakowanie :
Zakrzywiona strzykawka w jednorazowym opakowaniu (0,8cm), sterylizowana promieniami gamma.
Strzykawka R.T.R. zawiera czysty fazowo trójfosforan wapnia, biokompatybilny syntetyczny materiał o najwyzszej klasie czystości > 99%, w postaci porowatych granulek w rozmiarach od 500 um do 1mm. Zróżnicowana struktura granulek ( mikro- i makropory o różnej wielkości ) umozliwia kolonizację materiału poprzez komórki kości. R.T.R. resorbuje się stopniowo, uwalniając jony wapnia i fosforu, które przyspieszają się tworzenie nowej tkanki kostnej. Ergonomiczny kształt wygietej strzykawki, zaopatrzonej w specjalny filtr, umozliwia precyzyjne umieszczenia materiału wszczepowego bezpośrednio w miejsca uszkodzenia
Produkt dostępny w postaci stożków kolagenowych.
Kategoria: 
Chirurgia
Copyright UNIMED ©  |   Realizacja     Studio FI - www.studiofi.pl    Projekty stron internetowych.